سیستم فراخوان بیمار به داخل اتاق پزشک ،جهت تسهیل کار ،سرعت بیشتر و نظم بخشیدن به صف ها و سیستم های نوبت دهی در مراکز درمانی،بیمارستان ها ،سازمان ها،مطب پزشک و... طراحی و ساخته شده است.در اين سيستم ديگر نيازي به منشي پزشك جهت فراخواني بيماران نمي باشد چرا كه پزشك توسط سخت افزار ساده اي كه در اختيارش قرار مي گيرد اقدام به فراخواني و يا تكرار فراخواني بيمار مي كند .همچنين مي تواند تعداد افراد منتظر در صف را تنها با فشار دادن يك كليد روي صفحه نمايشگرسخت افزار مشاهده نمايد.

 دستگاه فراخوان بيمار به اتاق پزشك

 

                   قابلیت های نرم افزار: