برای بهره برداری از تکنولوژی بارکد از تجهیزات مختلفی استفاده می شود که اجمالاً مورد بررسی قرار می دهیم:  چاپگرهای بارکد ( لیبل پرینتر)
بطورکلی برای چاپ انواع مختلف بارکد می توان با استفاده از نرم افزارهای چاپ بارکد، این کدها را بوسیله چاپگرهایی که برای این منظور ساخته شده اند، چاپ نمود. لازم به ذکر است که با وجود تکنیک های مختلف چاپ بارکد، انتخاب هرتکنیک را با توجه به ارزیابی هزینه ها و کاربرد آن باید انتخاب نمود.

دستگاه بارکدخوان

 

 

یک نمونه چاپگر لیبل

 

بارکد خوان ( بارکد اسکنر)
اسکنرها در اندازه ها و اشکال مختلف وجود دارند که وظیفه همگی آنها تابش نور و دریافت بازتاب آن وسپس تبدیل خطوط به اعداد قابل فهم می باشد.

 

دستگاه بارکدخوان