نرم افزار نوبت دهی تلفن گویا و نوبت دهي پيام كوتاه

نرم افزار نوبت دهی تلفن گویا به گونه ای جامع وکاربردی طراحی گردیده كه نیاز های مراكز رابه راحتی و سهولت بر آورده می كند. این نرم افزار دارای خصوصیات منحصر به فردی می باشد كه در زیر به مواردی از آن اشاره خواهیم داشت:

قابلیت های نرم افزار نوبت دهی تلفن گويا و نوبت دهي پيام كوتاه :