شرکت نوبت دهی به عنوان اولین و تنها تولید کنندۀ سیستم های نوبت دهی به صورت بی سیم در ایران آمادگی ارائه خدمات به کلیۀ ارگانها و سازمانهای نیازمند به مدیریت صف را دارد.